Akciğer kanseri tarama (pdqто): Bu özet [] değişimleri- tarama (/ 02/2012 11)

PDQ kanser bilgileri düzenli olarak gözden geçirilir ve yeni bilgiler kullanılabilir olduğunda güncellenir. Bu bölümde yukarıda tarih itibariyle bu özet yapılan son değişiklikleri açıklar.

Tanı ve Prognostik Faktör; malign mezotelyoma olarak prognoz büyük bir tanıdan önce zamanında değişkenlik ve hastalığın ilerlemesi oranı olduğundan sürekli değerlendirmek zordur. plevral mezotelyoma hastalarının büyük retrospektif seride, önemli prognostik faktörler olarak bulundu: [1,2] [kanıt düzeyi: 3iiiA; Sahne; Yaş; Performans durumu; Histoloji; Prognostik Skorlama Sistemi; İki prognostik skorlama sistemleri geliştirilmiştir …

Bu bilgiler, üretim ve Nationa tarafından sağlanır; cance; Enstitü (). yazılı beri bu konudaki bilgiler değişmiş olabilir. En güncel bilgiler için, Nationa temasa; cance; http Internet web sitesi üzerinden Enstitüsü: /; cancer.gov veya 1-800-4-KANSER diyoruz.

 Ulusal Kanser Enstitüsü Halkla İlişkiler