Loksitan

Atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen bunama hastası psikozlu yaşlı hastalar plaseboyla karşılaştırıldığında ölüm riskinde artmaktadır. Klinik araştırmalarda ölüm nedenleri farklı olmakla birlikte, ölümlerin çoğunun doğada kardiyovasküler (örn., Kalp yetmezliği, ani ölüm) veya enfeksiyöz (örn., Pnömoni) olduğu görülmüştür. Gözlemsel çalışmalar, atipik antipsikotik ilaçlara benzer şekilde, geleneksel antipsikotik ilaçlarla yapılan tedavinin mortaliteyi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmalardan, mortalite bulgularının, hasta özelliklerine göre antipsikotik ilaçlara hangi oranda atfedilebileceği belirsizdir. Loksapin demansla ilişkili psikoz hastalarının tedavisi için onaylanmamıştır.

Loksitan için kullanır

Terapötik Sınıf: Antipsikotik

Kimyasal Sınıf: Dibenzoksazepin

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaş ile loksapinin etkileri arasındaki ilişki hakkında uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Geriatrik hastalarda loxapine’in yaşla ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda (özellikle dişilerde) laparapin alan hastalarda dikkatli olabilen tardif diskinezi (bir hareket bozukluğu) daha olasıdır.

Loksitanı Kullanmadan Önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Doktorunuzun, özellikle bu tıbbın tedavisinin ilk birkaç ayında düzenli ziyaretlerde ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, dozunuzdaki değişikliklere ve istenmeyen etkileri kontrol etmeye izin verir.

Doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmayın. Doktorunuz, tamamen durmadan önce aldığınız miktarı yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir. Bu, vücudunuzun durumu ayarlamasını ve durumunuzun daha da kötüleşmesini önlemesini sağlar.

Bu ilaç, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi ya da alerjiler için ilaç, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler ya da uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı ya da uyuşturucu, nöbet ya da barbitürat ilaçları ya da bazı diş anestezikleri dahil olmak üzere anestetik maddelerdir. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Loksitanın Uygun Kullanımı

Bu ilaç tardif diskineziye (hareket bozukluğu) neden olabilir. Bu ilacı alırken şu semptomlardan herhangi birine sahipseniz derhal doktorunuza danışın: dudak bastırma veya puckering, yanaklarda şişme, dilde hızlı veya solucan benzeri hareketler, kontrolsüz çiğneme hareketleri veya kolların kontrolsüz hareketi ve Bacaklar.

Konvülsiyonlar (nöbetler), nefes darlığı, hızlı bir kalp atışı, yüksek ateş, yüksek veya düşük tansiyon, artmış terleme, bu ilacı kullanmaya son verin ve bu ilacı kullanırken şu belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza danışın: Mesane kontrolü kaybı, şiddetli kas sertliği, olağandışı soluk ciltler veya yorgunluk. Bunlar nöroleptik malign sendrom (NMS) adı verilen ciddi bir belirtinin belirtileri olabilir.

Bu ilaç, özellikle bazı ilaçların miktarı arttıkça, bazı insanlara normalden daha uykulu veya daha az uyanık olmasına neden olabilir. Yatmadan önce bu ilacı alsanız bile, uyuşuk veya az uyanıklıkla karşılaşabilirsiniz. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki vereceğinizden emin olun, makineler kullanın veya uyanık değilseniz tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Çoğu hastada sorun olmamasına rağmen, baş dönmesi, başın çarpması veya bayılma meydana gelebilir, özellikle yatarken veya otururken kalktığınızda. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Bununla birlikte, sorun devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Loksapin ağız kuruluğuna neden olabilir. Geçici rahatlama için, şekersiz şeker veya sakız kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, ağzınız 2 haftadan uzun süre kurumuş hissetmeye devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Loksitanı Kullanırken Önlemler

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Loksitan Yan Etkileri

Loksitan (loksapin)

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Uyarlanmış Devlet Abilify, olanzapin, Zyprexa, aripiprazol, loksapin, Zyprexa Zydis, Zyprexa İntramusküler, Zyprexa Relprevv, Abilify Discmelt, Adasuve

Şizofreni Seroquel, Abilify, ketiapin, risperidon, olanzapin, Zyprexa, Risperdal, Latuda, aripiprazol, Geodon, klozapin, Rexulti

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Loxitane destek grubuna katılın.