Lopinavir ve ritonavir (oral yol) tanım ve marka isimleri

Lopinavir ve ritonavir kombinasyonu, insan immün yetmezlik virüsünün (HIV) neden olduğu enfeksiyonun tedavisinde kullanılır. HIV, edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromundan (AIDS) sorumlu olan virüstür. İleri semptomları olan, erken semptomları olan veya semptomu olmayan HIV bulaşmış hastalarda hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılır.

Lopinavir ve ritonavir kombinasyonu, HIV enfeksiyonunu veya AIDS’i tedavi edemez veya önleyemez. HIV’in çoğalmasını önler ve bağışıklık sisteminin tahrip edilmesini yavaşlatır. Bu, genellikle AIDS veya HIV hastalığı ile ilgili sorunların gelişiminin gecikmesine yardımcı olabilir. Lopinavir ve ritonavir kombinasyonu, HIV’i başkalarına bulaştırmanızı engelleyecektir. Bu ilacı alan insanlar genellikle AIDS veya HIV hastalığı ile ilgili diğer sorunlara devam edebilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Tablet; Kapsül, Sıvı Dolgulu; Çözelti