Meningokok polisakkarid aşısı, difteri komşusu (kas içi yol) tanımlama ve marka isimleri

Meningokoksik polisakkarid difteri komşu aşı, meningokok bakterilerinin belirli grupları tarafından enfeksiyonu önlemek için kullanılan aktif bir aşılayıcıdır. Aşı, vücudun bakterilere karşı kendi korumasını (antikorları) üretmesini sağlayarak çalışır.

Aşağıdaki bilgiler, menengokok bakterileri A, C, Y ve W-135 için kullanılan meningokok aşıları için geçerlidir. Bu gruplar ABD’deki meningokok menenjit vakalarının neredeyse tamamına neden olur. Aşı, Grup B gibi diğer meningokok bakteri gruplarının neden olduğu enfeksiyona karşı koruma sağlamaz.

Meningokok enfeksiyonu, beyni etkileyen meningokokal menenjit ve kanı etkileyen meningokoksemi gibi hayatı tehdit eden hastalıklara neden olabilir. Meningokokal menenjit ve / veya meningokokusa sahip bazı kişiler ölebilir. Bu hastalıkların oranı ergenlik döneminde ve erken erişkinlikte zirveye yükselir ve bir meningokok enfeksiyonuna daha duyarlı hale getiren veya meningokok enfeksiyonundan ciddi sorunlar çıkarma ihtimalini arttıran belirli hastalık veya koşulları olan kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir.

Meningokok hastalığına karşı aşılama, hastalığı risk altındaki kişiler için önerilir; çünkü

Menveo®, 2 aylık ve daha büyük yaştaki çocuklarda ve 55 yaşından küçük yetişkinlerde kullanılması önerilir. Menactra®, 9 aylık ve daha büyük yaştaki çocuklarda ve 55 yaşından küçük erişkinlerde önerilir.

Bu aşının yalnızca doktorunuz tarafından veya doktorunuzun gözetiminde uygulanması gerekir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Süspansiyon

Bir aşı kullanmaya karar verirken, aşı alma riskleri, yapacağı iyi karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu aşı için aşağıdakiler düşünülmelidir

Alerjiler

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik

Yaşın 2 aydan küçük çocuklarda Menveo® ve 9 aydan küçük çocuklarda Menactra® etkisinin yaşla ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bu yaş gruplarında güvenlik ve etkililik saptanmamıştır.

Geriyatrik

55 yaşın üzerindeki erişkinlerde meningokoksik polisakarid difteri birleşmesi aşısının etkileri ile yaş arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer Etkileşimler

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu aşı kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bir hemşire veya başka eğitimli sağlık uzmanı size veya çocuğunuza bu aşıyı verecektir. Bu aşı, kaslarınızdan birine atış olarak verilir (genellikle uyluklarda veya üst kollarda).

Bu aşı genellikle sadece bir kez verilir. Aşı, 2 yaşından küçük bir hastaya ait değilse veya doktorunuz size aksini söylemiyorsa, rapel dozuna ihtiyacınız olmayacaktır.

Çocuğunuzun aşı için çekimlerin hepsini alması çok önemlidir. Çocuğunuz bir dozu kaçırırsa çocuğunuzun doktorunu arayarak başka bir randevu alın.

Bu aşıyı almadan önce hastaya, ebeveyni veya vasisine aşı bilgi tabloları verilir. Bilgileri dikkatle okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Doktorunuzun, bu aşı’nın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için düzenli ziyaretlerde sizi veya çocuğunuzu kontrol etmesi çok önemlidir.

Sizin veya çocuğunuzun ani güçsüzlüğü varsa veya kollarınızı veya bacaklarınızı hareket ettiremiyorsanız hemen doktorunuza danışın. Bu, Guillain-Barré sendromu (GBS) adı verilen ciddi bir durumun işareti olabilir.

Öksürük, yutma zorluğu, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, ürtiker, kaşıntı, şişkinlik veya göz kapaklarının şişmesi veya gözlerin, yüzün, dudakların veya dilden, nefes darlığından, deri döküntülerinden, sıkılığa yakalanırsanız hemen doktorunuza danışın. Göğüste, alışılmadık yorgunluk veya halsizlik veya hırıltı. Bunlar aşıya alerjik reaksiyon belirtileri olabilir.

Bu aşıyı aldıktan sonra sinskop (bayılma) meydana gelebilir. Doktorunuz siz veya çocuğunuzun bayılmayı önlemek ve yönetmek için enjeksiyonu yaptıktan sonra 15 dakika boyunca gözlemlenmesini isteyebilir.

Bu prematür bebeklerde, bu aşı bazı prematür bebeklerde apneye neden olabilir (kısa süre solunum durur). Endişeleriniz varsa bunu çocuğunuzun doktoruyla tartışın.

Doktorunuzun grip aşısı da dahil olmak üzere siz veya çocuğunuzun son zamanlarda aldığı diğer aşıları bilmeleri önemlidir.

Bağışıklık sisteminizi zayıflatan, kanser ilaçları, radyasyon tedavisi veya steroid gibi ilaçları kullanıp kullanmadığınızı doktorunuzun bildiğinden emin olun.

Hamile kalırsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Doktorunuz, bu aşıyı alan hastalar için hamilelik kayıtlarına başlamanızı isteyebilir.

Bu aşının, difteri olayını önlemeyeceği ve halihazırda hastalığınız varsa meningokok enfeksiyonu semptomlarını tedavi etmeyeceği düşünülmektedir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.