Mio-rel

Terapötik Sınıf: İskelet Kası Relaxant, Merkezi Vekaleten

Mio-Rel için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Antimuskarinik

Orphenadrine, kas gevşetici etkilerini üretmek için merkezi sinir sisteminde (CNS) hareket eder.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Pediyatrik popülasyondaki orifenadrin ile yaş arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Mio-Rel’i Kullanmadan Önce

Geriyatrik hastalarda yaşın orfenadrin etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda yaşla ilişkili kalp, karaciğer veya böbrek problemleri görülmekte olup bunlar orfenadrin alan hastalarda dikkatli olabilmektedir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, orifenadrin içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Mio-Rel’e özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir hemşire veya başka bir eğitimli sağlık profesyoneli size bu ilacı verecektir. Bu ilaç damarlarınızdan birine veya kasınıza yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Doktorunuz, durumunuz gelişene kadar bu ilacın sadece bir kaç dozunu verecek ve sonra aynı şekilde çalışan bir oral tıp alacaksınız. Bu konuda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Orfenadrin Düzgün Kullanımı

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Kas Spasm siklooksankrin, Soma, baklofen, Flexeril, diazepam, tizanidin, Valium, metokarbamol, Robaxin, Zanaflex, karisoprodol, metaksalon, skelaksin, orfenadrin, Norflex, klorzoksazon, Robaxin-750, Amrix, Lioresal, Lorzone, Parafon Forte DSC, Diastat, Norgesic, Fexmid

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Mio-Rel destek grubuna katılın.

Mio-Rel kullanırken alınacak önlemler

Mio-Rel yan etkileri

Mio-Rel (orfenadrin)