Mitotan

Adrenal supresyon asal hareketi olduğundan, şok veya ağır travmanın hemen ardından mitotanın geçici olarak kesilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda ekzojen steroidler uygulanmalıdır çünkü depresyona girmiş adrenal steroid salgılamaya hemen başlamayabilir.

Mitotan için kullanır

Terapötik Sınıf: Adrenokortikal Bastırıcı

Mitotane sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Mitotan için, aşağıdakiler düşünülmelidir

Mitotan veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyonda yaşın mitotanın etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda mitotanın yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastaların yaşa bağlı böbrek, karaciğer veya kalp problemleri olma ihtimali daha yüksektir ve bu da mitotan alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Mitotan’ı kullanmadan önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Mitotane kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Mitotan’ı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle mitotanın kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Mitotan’ı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacı kullanmanız sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı mitotanın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Kanseri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar çok güçlüdür ve birçok yan etkisi olabilir. Mitotan almadan önce, tüm riskleri ve faydaları anladığınızdan emin olun. Tedaviniz sırasında doktorunuzla yakın çalışmanız önemlidir.

Mitotanı sadece doktorunuzun talimatlarına uyarak alın. Daha fazla veya daha azını kullanmayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Önce doktorunuza danışmadan mitotan almayı bırakmayın. Bunu yapmak, istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Tableti tamamen yutun. Ezmeyin, kırmayın ya da çiğneyin. Kırılmış veya ezilmiş tabletler ile temas oluşursa derhal ellerinizi yıkayın.

Mitotan dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler, yalnızca ortalama dozlardaki mitotan içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Mitotan dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Mitotan’ın neden olabileceği herhangi bir sorun veya istenmeyen etkiler konusunda doktorunuzun düzenli ziyaretlerde sizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Mitotanın Doğru Kullanımı

Doktorunuz bir kimlik belgesi taşımanız veya mitotan kullandığınıza dair bir bilezik takmanız isteyebilir.

Ciddi bir yaralanma, enfeksiyon ya da herhangi bir hastalık görürseniz hemen doktorunuza danışın. Mitotane vücudunuzun enfeksiyona veya inflamasyona karşı savunmasını zayıflatabilir.

Mitotan kullanan hastalarda adrenal yetmezlik gelişebilir. Aşağıdaki semptomlardan birden fazlası varsa cildinizde kararma, ishal, baş dönmesi, bayılma, iştah kaybı, zihinsel depresyon, bulantı, deri döküntüleri, alışılmadık yorgunluk veya halsizlik veya kusma gibi hallerde doktorunuza danışın.

Mitotane, alkol ve diğer CNS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi veya soğuk algınlığı için ilaçlar, sedatifler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar veya nöbetler için ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (depresyon için ilaç), kas gevşetici maddeler veya anestezikler dahil olmak üzere Bazı diş anestezikleri. Mitotan kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Mitotane, bazı kişilerin baş dönmesi, uyuşukluk veya normalde olduğundan daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce mitotana tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya başınızın döndüğü veya uyanık değilseniz tehlikeli olabilecek başka herhangi bir şey yaptığından emin olun.

Mitotane, bazı insanların davranışlarında veya hafızasında değişikliğe veya depresyona neden olabilir. Bu genellikle mitozu 2 yıldan fazla süren kişilerde görülür. Siz veya bakıcıınız mitotane kullanırken davranış değişiklikleri fark ederse, derhal doktorunuzla konuşun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Mitotan Kullanırken Alınacak Önlemler

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Mitotan Yan Etkiler

Mitotan

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Adrenal Kortikal Karsinoma Lysodren