Molindon

Terapötik Sınıf: Antipsikotik

Molindon için kullanır

Kimyasal Sınıf: Dihidroindolon

Molindon sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Molindon için aşağıdakiler düşünülmelidir

Molindona veya başka herhangi bir ilaca herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

12 yaşın altındaki çocuklarda yaşın molindon etkisine olan ilişkisi konusunda uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir ..

Geriatrik hastalarda yaşın molindon etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda (özellikle kadınlarda) tardif diskinezi (hareket bozukluğu) adı verilen ve molindon alan hastalarda dikkatli olabilen bir yan etki görülme olasılığı daha yüksektir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Molindonu Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Molindonu kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizin bildirebilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdaki ilâçlardan herhangi biriyle molindonu kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilâçlardan herhangi biriyle molindonu kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Aşağıdaki ilâçlardan herhangi biriyle molindonu kullanmak bazı yan etkilere neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı molindon kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Molindonu sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Molindon dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca molindonun ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir molindone dozu özlüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Dozunuzdaki değişikliklere izin vermek ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerde ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Molindone, alkol ve diğer CNS depresanlarının (uyuşuk veya daha az uyanık hale getiren ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi veya alerjiler için ilaçlar, sedatifler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, nöbet veya barbitür için ilaçlar, kas gevşetici veya bazı diş anestetiklerini de içeren anestetik maddelerdir. Molindonu kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Molindone geç diskinezi oluşturabilir (bir hareket bozukluğu). Dudak şapırtısı veya puckering, yanakların şişmesi, dilin hızlı veya solucan benzeri hareketleri, kontrolsüz çiğneme hareketleri veya kolların ve bacakların kontrolsüz hareketi molindon alırken şu belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza danışın: .

Molindonu kullanırken şu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen molindone’u bırakın: konvülsiyonlar (nöbetler), nefes darlığı, hızlı bir kalp atışı, yüksek ateş, yüksek veya düşük tansiyon, artmış terleme, kaybı Mesane kontrolü, şiddetli kas sertliği, olağan dışı soluk ciltler veya yorgunluk. Bunlar nöroleptik malign sendrom (NMS) adı verilen ciddi bir belirtinin belirtileri olabilir.

Molindonun Doğru Kullanımı

Molindone bazı insanlara, özellikle de ilaç alınırken ilk birkaç hafta boyunca normalden daha uykulu veya daha az uyanık hale gelebilir. Molindonu sadece yatmadan önce alsan bile uykulu veya daha az uyanık hissetme. Sürüşe başlamadan önce molindona nasıl tepki verdiğinizi, makineler kullandığınızı veya uyarı yapılmadığında tehlikeli olabilecek başka şeyler yapacağınızı bildiğinizden emin olun.

Baş dönmesi veya başın çarpması özellikle aniden yalancı veya oturan bir konumdan kalktığınızda ortaya çıkabilir. Yavaşça kalkmak yardımcı olabilir. Sorun devam ederse veya daha da kötüleşirse, doktorunuza danışın.

Molindone ağız kuruluğuna neden olabilir. Geçici rahatlama için, şekersiz şeker veya sakız kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Ağzınız 2 haftadan fazla kurumazsa, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonu da dahil diş hastalığı şansını artırabilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Molindon Kullanırken Alınacak Önlemler

Availability Durdurulan Durdurulan

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Molindone Yan Etkiler

Molindon

Psikoz haloperidol, Haldol, proklorperazin, Compazine, chlorpromazine, Thorazine, perfenazine, fluphenazine, Prolixin, Trilafon, Fanapt, Haldol Decanoate

Şizofreni Seroquel, Abilify, ketiapin, risperidon, olanzapin, Zyprexa, Risperdal, Latuda, aripiprazol, Geodon, klozapin, Rexulti

 Ya da benzer ilgi alanlarına sahip diğer insanlarla bağlantı kurmak için molindone destek grubuna katılın.