Nazofaringeal karsinoma tedavileri ve ilaçlar

Siz ve doktorunuz, kanserinizin evresi, tedavi hedefleriniz, genel sağlığınız ve tahammül ettirmek istediğiniz yan etkiler gibi çeşitli faktörlere dayalı bir tedavi planı hazırlamak için birlikte çalışırlar.

Nazofaringeal karsinom tedavisi genellikle radyoterapi veya radyasyon ile kemoterapi kombinasyonu ile başlar.

Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili enerji ışınları, örneğin X ışınları veya protonları kullanır.

Radyasyon tedavisi

Nazofaringeal karsinom için radyoterapi tedavisi genellikle harici ışın radyasyonu adı verilen bir prosedürde uygulanır. Bu prosedür esnasında, bir masaya yerleştirilirsiniz ve çevrenizde manevra yapılan geniş bir makine yönlendirilir ve kanseri hedef alan hassas noktaya yönlendirilir.

Küçük nazofaringeal tümörler için, radyasyon tedavisi gereken tek tedavi olabilir. Diğer durumlarda, radyasyon tedavisi kemoterapiyle kombine edilebilir.

Kemoterapi

Radyoterapi, geçici cilt kızarıklığı, işitme kaybı ve ağız kuruluğu gibi yan etkilere neden olabilir.

Ameliyat

Tekrarlayan nazofaringeal karsinomda, bazen bir radyasyon tedavisi türü (brakiterapi) kullanılır. Bu muamele ile, radyoaktif tohumlar veya teller tümör içine veya çok yakın konumlandırılır.

Baş ve boyun radyasyon tedavisi, özellikle kemoterapi ile kombine edildiğinde, boğazda ve ağızda ciddi yaralanmalara neden olur. Bazen bu lekeler yemek yemeyi veya içmeyi zorlaştırıyor. Bu gerçekleşirse, doktorunuz boğazınıza veya karnınıza bir tüp yerleştirilmesini tavsiye edebilir. Ağız ve boğazınız toplanıncaya kadar yiyecek ve su borudan verilir.

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasallar kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları hap şeklinde, damar yoluyla veya her ikisi ile verilebilir. Kemoterapi nazofaringeal karsinomayı üç şekilde tedavi etmek için kullanılabilir

Radyoterapi ile aynı anda kemoterapi. İki tedavi bir araya getirildiğinde, kemoterapi radyasyon terapisinin etkinliğini arttırır. Bu kombine tedaviye eşlik eden terapi veya kemoradyotasyon denir.

Bununla birlikte, kemoterapinin yan etkileri radyasyon tedavisinin yan etkilerine eklenmekte ve eşlik eden tedavinin tolere edilmesi daha zor olmaktadır.

Radyoterapi sonrası kemoterapi. Doktorunuz, radyoterapiden sonra veya eşlik eden tedaviden sonra kemoterapi önerebilir.

Kemoterapi, orijinal tümörden ayrılmış ve başka yerlere yayılmış olanlar da dahil olmak üzere, vücudunuzdaki geriye kalan kanser hücrelerine saldırmak için kullanılır.

Ek kemoterapinin aslında nazofaringeal karsinomalı insanlarda sağkalımı geliştirip artırmadığına dair bazı tartışmalar var. Birlikte tedaviden sonra kemoterapiye maruz kalan birçok kişi yan etkileri tolere edemiyor ve tedaviyi bırakmalıdır.

Ne tür kemoterapi ilaçları ve ne sıklıkla doktorunuz tarafından belirlenecektir. Yaşasınız muhtemel yan etkiler hangi ilaçları aldığınıza bağlı olacaktır.

Cerrahi, sıklıkla nazofaringeal karsinom için bir tedavi olarak kullanılmaz. Cerrahi, boyundaki kanserli lenf nodlarının çıkarılması için kullanılabilir.

Bazı durumlarda cerrahi, nazofarenkstan bir tümörü çıkarmak için kullanılabilir. Bu genellikle kanserli dokuyu kaldırmak için bölgeye erişmek için cerrahların ağzınızın çatısında bir kesi yapmasını gerektirir.